AD 2006 nr 70

Målet gällde ogiltigförklaring av avskedanden m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Parter:

Svenska Livsmedelsarbetareförbundet; Livsmedelsföretagen; Somma - L Aktiebolag

Nr 70

Svenska Livsmedelsarbetareförbundet

mot

Livsmedelsföretagen och Somma - L Aktiebolag i Södertälje.

Målet gällde ogiltigförklaring av avskedanden m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Dom 2006-06-14, målnummer A-61-2005

Ledamot: Michaël Koch

Sekreterare: Ola Björstrand