AD 2006 nr 71

Målet gällde fordran m.m. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Parter:

S.E.B.; K.B.; Bostadsrättsföreningen Koltrasten

Nr 71

S.E.B. i Härnösand och K.B. i Härnösand

mot

Bostadsrättsföreningen Koltrasten i Härnösand

samt

S.E.B. i Härnösand

mot

Bostadsrättsföreningen Koltrasten i Härnösand.

Överklagade avgörandet: Ångermanlands tingsrätts dom den 21 februari 2006 i mål nr T 1058-03 och T 1060-03

Målet gällde fordran m.m. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Dom 2006-06-14, målnummer B-27-2006 och B-28-2006

Ledamöter: Carina Gunnarsson, Gunnar Göthberg och Lennart Olovsson. Enhälligt.

Sekreterare: Karin Hellmont