AD 2006 nr 74

Målet gällde skadestånd på grund av brott mot medbestämmandelagen m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Parter:

Handelsanställdas Förbund; S.K.; J.H. med firma Asia Sweden Import & Export

Nr 74

Handelsanställdas Förbund och S.K. i Järfälla

mot

J.H. med firma Asia-Sweden Import & Export i Täby.

Målet gällde skadestånd på grund av brott mot medbestämmandelagen m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2006-06-14, målnummer A-8-2006

Ledamot: Inga Åkerlund

Sekreterare: Stefan Lundstig