AD 2006 nr 75

Målet gällde ogiltigförklaring av avskedande alternativt uppsägning. Domen innebar att tingsrättens mellandom ändrades.

Parter:

Göteborgs Lokala Samorganisation av SAC; B.E.

Nr 75

Göteborgs Lokala Samorganisation av SAC i Göteborg

mot

B.E. i Göteborg.

Överklagade avgörandet: Göteborgs tingsrätts, avd. 1, mellandom den 25 november 2005 i mål nr T 5140-04

Målet gällde ogiltigförklaring av avskedande alternativt uppsägning. Domen innebar att tingsrättens mellandom ändrades.

Dom 2006-06-21, målnummer B-115-2005

Ledamöter: Carina Gunnarsson, Jan Nordin och Kjell Eriksson. Enhälligt.

Sekreterare: Karin Hellmont