AD 2006 nr 80

Målet gällde ogiltigförklaring av avskedande m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens medgivande.

Parter:

Fackförbundet SKTF; Hultsfreds kommun

Nr 80

Fackförbundet SKTF

mot

Hultsfreds kommun.

Målet gällde ogiltigförklaring av avskedande m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens medgivande.

Dom 2006-06-28, målnummer A-74-2006

Ledamot: Cathrine Lilja Hansson

Sekreterare: Anu Rintala