AD 2006 nr 81

Målet gällde preskription av lönefordran. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes i överklagad del.

Parter:

Pressens Morgontjänst Kommanditbolag; R.K.

Nr 81

Pressens Morgontjänst Kommanditbolag i Solna

mot

R.K. i Nacka.

Överklagade avgörandet: Stockholms tingsrätts, avd. 3, mellandom den 30 september 2005 i mål nr T 1267-03

Målet gällde preskription av lönefordran. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes i överklagad del.

Dom 2006-07-05, målnummer B-88-2005

Ledamöter: Inga Åkerlund, Kerstin Brodowsky och Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.

Sekreterare: Stefan Lundstig