AD 2006 nr 86

Målet gällde ogiltigförklaring av uppsägning m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Parter:

Kyrkans Akademikerförbund; Svenska kyrkan

Nr 86

Kyrkans Akademikerförbund

mot

Svenska kyrkan i Uppsala.

Målet gällde ogiltigförklaring av uppsägning m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Dom 2006-08-23, målnummer A-270-2005

Ledamot: Cathrine Lilja Hansson

Sekreterare: Maria Wiklund