AD 2006 nr 88

Målet gällde skadestånd på grund av uppsägning. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Parter:

Norrmälarstrands Bar och Kök Handelsbolag; L.O.

Nr 88

Norrmälarstrands Bar och Kök Handelsbolag i Norsborg

mot

L.O. i Saltsjöbaden.

Överklagade avgörandet: Nacka tingsrätts dom den 12 maj 2006 i mål T 1116-05

Målet gällde skadestånd på grund av uppsägning. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Dom 2006-08-30, målnummer B-67-2006

Ledamot: Carina Gunnarsson

Sekreterare: Angelica Jonsson