AD 2006 nr 91

Målet gällde tantiem. Domen innebar att kärandens talan i huvudsak bifölls.

Parter:

Ledarna; Sveriges Byggindustrier; Lime Column Method Aktiebolag

Nr 91

Ledarna

mot

Sveriges Byggindustrier och Lime Column Method Aktiebolag i Lindome.

Målet gällde tantiem. Domen innebar att kärandens talan i huvudsak bifölls.

Dom 2006-08-30, målnummer A-191-2005

Ledamöter: Carina Gunnarsson, Per Sundberg, Folke K. Larsson, Peter Ander, Gunnar Göthberg, Lars E. Rabenius och Kjell Eriksson. Enhälligt.

Sekreterare: Angelica Jonsson