AD 2006 nr 93

Målet gällde skadestånd på grund av brott mot medbestämmandelagen. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro.

Parter:

Industrifacket Metall; HM Teknik i Mälardalen Aktiebolag

Nr 93

Industrifacket Metall

mot

HM Teknik i Mälardalen Aktiebolag på Ekerö.

Målet gällde skadestånd på grund av brott mot medbestämmandelagen. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro.

Dom 2006-08-30, målnummer A-39-2006

Ledamot: Carina Gunnarsson

Sekreterare: Angelica Jonsson