AD 2006 nr 95

Målet gällde skadestånd. Domen innebar att tingsrättens dom delvis ändrades.

Parter:

UTi Logistics Aktiebolag; A.S.; Nordic Solutions i Malmö Aktiebolag

Nr 95

UTi Logistics Aktiebolag i Malmö

mot

A.S. i Malmö och Nordic Solutions i Malmö Aktiebolag i Malmö

samt

A.S. i Malmö

mot

UTi Logistics Aktiebolag i Malmö.

Överklagade avgörandet: Malmö tingsrätts, avd. 2, dom den 27 maj 2005 i mål T 2662-03

Målet gällde skadestånd. Domen innebar att tingsrättens dom delvis ändrades.

Dom 2006-09-06, målnummer B-58-2005

Ledamöter: Cathrine Lilja Hansson, Marianne Jenryd, Christer Måhl, Claes Frankhammar, Anders Hagman, Lennart Olovsson och Bo Almgren. Enhälligt.

Sekreterare: Inge-Marie Nilsson