AD 2006 nr 98

Målet gällde skadestånd på grund av etnisk diskriminering m.m. Domen innebar att tingsrättens dom fastsälldes.

Parter:

Z.G.; Cederroth International Aktiebolag

Nr 98

Z.G. i Partille

mot

Cederroth International Aktiebolag i Upplands Väsby.

Överklagade avgörandet: Göteborgs tingsrätts, avd. 1, dom den 25 november 2005 i mål nr T 13207-04

Målet gällde skadestånd på grund av etnisk diskriminering m.m. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Dom 2006-09-27, målnummer B-1-2006

Ledamöter: Michaël Koch, Björn Müntzing och Lars E. Rabenius. Enhälligt.

Sekreterare: Kristine Skår