AD 2007 nr 10

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Parter:

Hotell och Restaurang Facket; Kenol Restaurang Aktiebolag

Nr 10

Hotell och Restaurang Facket

mot

Kenol Restaurang Aktiebolag i Göteborg.

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2007-01-24, målnummer A 236-2006

Ledamot: Inga Åkerlund

Sekreterare: Inge Karlström