AD 2007 nr 11

Målet gällde fråga om anställning. Domen innebar att tingsrättens domslut fastställdes.

Parter:

G.M.; Jönköpings kommun

Nr 11

G.M. i Huskvarna

mot

Jönköpings kommun.

Överklagade avgörandet: Jönköpings tingsrätts dom den 24 februari 2006 i mål nr T 277-03

Målet gällde fråga om anställning. Domen innebar att tingsrättens domslut fastställdes.

Dom 2007-01-31, målnummer B-39-2006

Ledamöter: Carina Gunnarsson, Lars Dirke, Kurt Eriksson, Göran Trogen, Agnes Günther, Birgitta Kihlberg (f.d förbundsordföranden i Hotell och Restaurang Facket; tillfällig ersättare) och Henry Sjöström. Enhälligt.

Sekreterare: Emma Cardell