AD 2007 nr 14

Målet gällde förhandlingsvägran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Parter:

Svenska Byggnadsarbetareförbundet; P.A.O.L. Fastighetsförvaltning Aktiebolag

Nr 14

Svenska Byggnadsarbetareförbundet

mot

P.A.O.L. Fastighetsförvaltning Aktiebolag i Göteborg.

Målet gällde förhandlingsvägran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2007-02-07, målnummer A-203-2006

Ledamot: Carina Gunnarsson

Sekreterare: Stefan Lundstig