AD 2007 nr 15

Målet gällde ogiltigförklaring av avskedande m.m. Domen innebar att kärandens talan avslogs.

Parter:

Lärarnas Riksförbund; Helsingborgs stad

Nr 15

Lärarnas Riksförbund

mot

Helsingborgs stad.

Målet gällde ogiltigförklaring av avskedande m.m. Domen innebar att kärandens talan avslogs.

Dom 2007-02-14, målnummer A-288-2005

Ledamöter: Inga Åkerlund, Lars Johan Eklund, Christer Måhl, Rolf Hugert, Agnes Günther, Maria Hansson och Inger Efraimsson. Enhälligt.

Sekreterare: Ulrika Björne