AD 2007 nr 17

Målet gällde skadestånd på grund av uppsägning m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Parter:

Civilekonomerna; E-business Communication & Consulting E.C.C. Aktiebolag

Nr 17

Civilekonomerna

mot

E-business Communication & Consulting E.C.C. Aktiebolag i Nora.

Målet gällde skadestånd på grund av uppsägning m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Dom 2007-02-21, målnummer A-148-2006

Ledamot: Inga Åkerlund

Sekreterare: Maria Vereide Dahlberg