AD 2007 nr 18

Målet gällde semesterersättning m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro.

Parter:

Fastighetsanställdas förbund; J.K. med uppgiven firma Uppdraget J.C.

Nr 18

Fastighetsanställdas förbund

mot

J.K. med uppgiven firma Uppdraget J.C. i Enköping.

Målet gällde semesterersättning m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro.

Dom 2007-02-28, målnummer A-226-2005

Ledamot: Cathrine Lilja Hansson

Sekreterare: Jenny Welander