AD 2007 nr 19

Målet gällde preskription. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Parter:

A.K.; Bilia Fordon Aktiebolag

Nr 19

A.K. i Göteborg

mot

Bilia Fordon Aktiebolag i Göteborg.

Överklagade avgörandet: Göteborgs tingsrätts mellandom den 16 juni 2006 i mål nr T 13118-04

Målet gällde preskription. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Dom 2007-03-07, målnummer B-77-2006

Ledamöter: Michaël Koch, Peter Ander och Susanna Gideonsson. Enhälligt.

Sekreterare: Inge-Marie Nilsson