AD 2007 nr 21

Målet gällde ogiltigförklaring av uppsägning m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Parter:

Sveriges Ingenjörer (tidigare Sveriges Civilingenjörsförbund; Staten genom Arbetsgivarverket

Nr 21

Sveriges Ingenjörer (tidigare Sveriges Civilingenjörsförbund)

mot

Staten genom Arbetsgivarverket.

Målet gällde ogiltigförklaring av uppsägning m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Dom 2007-03-21, målnummer A-141-2006

Ledamot: Michaël Koch

Sekreterare: Inge-Marie Nilsson