AD 2007 nr 23

Målet gällde ogiltigförklaring av uppsägning m.m. Domen innebar att kärandens talan medgavs.

Parter:

Fackförbundet SKTF; Stockholms stad

Nr 23

Fackförbundet SKTF

mot

Stockholms stad.

Målet gällde ogiltigförklaring av uppsägning m.m. Domen innebar att kärandens talan medgavs.

Dom 2007-03-28, målnummer A-248-2006

Ledamot: Inga Åkerlund

Sekreterare: Ulrika Björne