AD 2007 nr 24

Målet gällde fordran m.m. Domen innebar att Arbetsdomstolen fastställt tingsrättens domslut såvitt avser den enes talan och ändrat tingsrättens domslut såvitt avser den andres talan.

Parter: H.J.; Widboms/Askimshus Aktiebolag

Nr 24

H.J. i Göteborg

mot

Widboms/Askimshus Aktiebolag i Göteborg.

Överklagade avgörandet: Göteborgs tingsrätts, avd. 1, dom den 21 mars 2006 i mål T 974-04

Målet gällde fordran m.m. Domen innebar att Arbetsdomstolen fastställt tingsrättens domslut såvitt avser den enes talan och ändrat tingsrättens domslut såvitt avser den andres talan.

Dom 2007-03-28, målnummer B-54-2006

Ledamöter: Cathrine Lilja Hansson, Hans Blyme, Britt Angleryd, Agne Werneskog (f.d. direktören i Almega Tjänsteförbunden; tillfällig ersättare), Kent Johansson, Thomas Fredén (ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Lars-Erik Klason. Enhälligt.

Sekreterare: Jenny Welander