AD 2007 nr 25

Målet gällde skadestånd för otillåten uppsägning. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Parter:

V.G.; Ettans Gummi Aktiebolag

Nr 25

P.G. i Veberöd

mot

Ettans Gummi Aktiebolag i Veberöd.

Överklagade avgörandet: Lunds tingsrätts dom den 29 maj 2006 i mål nr T 1284-05

Målet gällde skadestånd för otillåten uppsägning. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Dom 2007-04-04, målnummer B-74-2006

Ledamöter: Cathrine Lilja Hansson, Gunilla Svahn Lindström, Eva Plogeus, Ari Kirvesniemi (direktören i Vårdföretagarna; tillfällig ersättare), Håkan Torngren, Maud Jansson och Margareta Zandén. Enhälligt.

Sekreterare: Anu Rintala