AD 2007 nr 26

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Parter:

Facket för Service och Kommunikation (SEKO); SE Maskintjänst i Örebro Aktiebolag

Nr 26

Facket för Service och Kommunikation (SEKO)

mot

SE Maskintjänst i Örebro Aktiebolag i Veberöd.

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2007-04-04, målnummer A-231-2006

Ledamot: Carina Gunnarsson

Sekreterare: Emma Cardell