AD 2007 nr 27

Målet gällde fråga om företrädesrätt till återanställning. Domen innebar att kärandens talan bifölls.

Parter:

Svenska Byggnadsarbetareförbundet; Sveriges Byggindustrier; Interoc Aktiebolag

Nr 27

Svenska Byggnadsarbetareförbundet

mot

Sveriges Byggindustrier och Interoc Aktiebolag i Sollentuna.

Målet gällde fråga om företrädesrätt till återanställning. Domen innebar att kärandens talan bifölls.

Dom 2007-04-04, målnummer A-79-2006

Ledamöter: Carina Gunnarsson, Sören Öman, Folke K. Larsson, Peter Jeppsson, Rolf Hugert, Jan Sjölin (f.d. avtalsombudsmannen i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Jörgen Andersson (f.d. enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.

Sekreterare: Emma Cardell