AD 2007 nr 32

Målet gällde lönefordran. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Parter:

Västsvenska Aqua Förmedling Aktiebolag; S.O.

Nr 32

Västsvenska Aqua Förmedling Aktiebolag i Töllsjö

mot

S.O. i Alingsås.

Överklagade avgörandet: Alingsås tingsrätts dom den 22 december 2005 i mål nr T 655-04

Målet gällde lönefordran. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Dom 2007-04-11, målnummer B-13-2006

Ledamöter: Michaël Koch, Inger Andersson, Christer Måhl, Gabriella Forssell, Anders Hagman, Birgitta Widén och Kjell Eriksson. Enhälligt.

Sekreterare: Inge-Marie Nilsson