AD 2007 nr 34

Målet gällde skadestånd för brott mot kollektivavtal m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Parter:

Hotell och Restaurang Facket; Ubar Restaurang Aktiebolag

Nr 34

Hotell och Restaurang Facket

mot

Ubar Restaurang Aktiebolag i Karlskoga.

Målet gällde skadestånd för brott mot kollektivavtal m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2007-04-18, målnummer A-267-2006

Ledamot: Carina Gunnarsson

Sekreterare: Stefan Lundstig