AD 2007 nr 35

Målet gällde fordran m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut i huvudsaken fastställdes.

Parter:

E.F.; Personal Care

Nr 35

E.F. i Öjebyn

mot

Personal Care i Kiruna Aktiebolag

samt

Personal Care i Kiruna Aktiebolag

mot

E.F. i Öjebyn.

Överklagade avgörandet: Luleå tingsrätts dom den 15 december 2005 i mål nr T 2809-03

Målet gällde fordran m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut i huvudsaken fastställdes.

Dom 2007-04-18, målnummer B-19-2006

Ledamöter: Carina Gunnarsson, Charlott Richardson och Stina Nilsen (f.d. ombudsmannen i Svenska Metallindustriarbetareförbundet; tillfällig ersättare). Enhälligt.

Sekreterare: Stefan Lundstig