AD 2007 nr 36

Målet gällde lönefordran. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Parter:

The English Food Shop Aktiebolag; A.H.

Nr 36

The English Food Shop Aktiebolag i Tyresö

mot

A.H. i Göteborg.

Överklagade avgörandet: Göteborgs tingsrätts, avd. 1, dom den 5 maj 2006 i mål nr T 12180-05

Målet gällde lönefordran. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Dom 2007-04-25, målnummer B-62-2006

Ledamöter: Cathrine Lilja Hansson, Bengt Huldt och Birgitta Widén. Enhälligt.

Sekreterare: Anu Rintala