AD 2007 nr 37

Målet gällde uppsägning. Domen innebar att tingsrättens domslut fastställdes.

Parter:

F.G.; E.T.T. Europeiska Turism- och Transportinstitutet i Åmål Aktiebolag

Nr 37

F.G. i Åmål

mot

E.T.T. Europeiska Turism- och Transportinstitutet i Åmål Aktiebolag i Åmål.

Överklagade avgörandet: Vänersborgs tingsrätts dom den 3 maj 2006 i mål nr T 3442-04

Målet gällde uppsägning. Domen innebar att tingsrättens domslut fastställdes.

Dom 2007-04-25, målnummer B-60-2006

Ledamöter: Inga Åkerlund, Sören Öman, Eva Plogeus, Bengt Huldt, Kent Johansson, Susanna Gideonsson och Lars-Erik Klason. Enhälligt.

Sekreterare: Inge Karlström