AD 2007 nr 39

Målet gällde uppsägning; nu fråga om preskription. Domen innebar bl.a. att tingsrättens dom undanröjdes och att målet återförvisades till tingsrätten.

Parter:

I.H.; Halmstads kommun

Nr 39

I.H. i Halmstad

mot

Halmstads kommun.

Överklagade avgörandet: Halmstads tingsrätts dom den 27 oktober 2005 i mål nr T 1695-04

Målet gällde uppsägning; nu fråga om preskription. Domen innebar bl.a. att tingsrättens dom undanröjdes och att målet återförvisades till tingsrätten.

Dom 2007-04-25, målnummer B-101-2005

Ledamöter: Michaël Koch, Håkan Torngren och Stina Nilsen. Enhälligt.

Sekreterare: Inge-Marie Nilsson