AD 2007 nr 4

Målet gällde skadestånd för brott mot lagen om företagshemligheter m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut delvis ändrades såväl i huvudsaken som avseende rättegångskostnaderna.

Parter:

System-Text Aktiebolag; R.Ö.

Nr 4

System-Text Aktiebolag i Malmö

mot

R.Ö. på Ingarö

samt

R.Ö. på Ingarö

mot

System-Text Aktiebolag i Malmö.

Överklagade avgörandet: Nacka tingsrätts dom den 9 november 2005 i mål nr T 1369-04

Målet gällde skadestånd för brott mot lagen om företagshemligheter m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut delvis ändrades såväl i huvudsaken som avseende rättegångskostnaderna.

Dom 2007-01-24, målnummer B 107-2005

Ledamöter: Carina Gunnarsson, Maj Johansson, Britt Angleryd, Kerstin Brodowsky, Anders Hagman, Maria Hansson och Margareta Zandén. Enhälligt.

Sekreterare: Stefan Lundstig