AD 2007 nr 42

Målet gällde tillsvidareanställning m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut fastställdes.

Parter:

P.B.D.; Mölndals stad

Nr 42

P.B.D. i Mölndal

mot

Mölndals stad.

Överklagade avgörandet: Mölndals tingsrätts dom den 27 februari 2006 i mål nr T 759-04

Målet gällde tillsvidareanställning m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut fastställdes.

Dom 2007-04-25, målnummer B-31-2006

Ledamöter: Carina Gunnarsson, Dag Ekman, Inga Jerkeman, Ari Kirvesniemi (direktören i Vårdföretagarna; tillfällig ersättare), Anders Hagman, Birgitta Widén och Margareta Zandén. Enhälligt.

Sekreterare: Emma Cardell