AD 2007 nr 46

Målet gälllde avskedande m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut fastställdes.

Parter:

N.N.; S.L. Agenturer Aktiebolag i konkurs

Nr 46

N.N. i Stockholm

mot

S.L. Agenturer Aktiebolag i konkurs i Järfälla.

Överklagade avgörandet: Stockholms tingsrätts, avd. 5, dom den 5 maj 2006 i mål T 12085-04

Målet gälllde avskedande m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut fastställdes.

Dom 2007-05-30, målnummer B-63-2006

Ledamöter: Carina Gunnarsson, Ulla Erlandsson, Berndt Molin, Bengt Huldt, Agnes Günther, Jan Sjölin (f.d. avtalsombudsmannen i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Inger Efraimsson. Enhälligt.

Sekreterare: Emma Cardell