AD 2007 nr 48

Målet gällde lönefordran avseende övertidsarbete. Domen innebar att tingsrättens domslut fastställdes.

Parter:

B.N.; Aktiebolaget Hagerud Elteknik

Nr 48

B.N. i Uppsala

mot

Aktiebolaget Hagerud Elteknik i Uppsala.

Överklagade avgörandet: Uppsala tingsrätts dom den 29 mars 2006 i mål nr T 2104-03

Målet gällde lönefordran avseende övertidsarbete. Domen innebar att tingsrättens domslut fastställdes.

Dom 2007-05-30, målnummer B-49-2006

Ledamöter: Michaël Koch, Charlott Richardson och Henry Sjöström. Enhälligt.

Sekreterare: Anu Rintala