AD 2007 nr 55

Målet gällde fråga om bundenhet av överenskommelse. Domen innebar att tingsrättens domslut fastställdes.

Parter:

E.P.; Landstinget i Uppsala län

Nr 55

E.P. i Björklinge

mot

Landstinget i Uppsala län.

Överklagade avgörandet: Uppsala tingsrätts mellandom den 9 februari 2007 i mål T 3173-06

Målet gällde fråga om bundenhet av överenskommelse. Domen innebar att tingsrättens domslut fastställdes.

Dom 2007-06-13, målnummer B-25-2007

Ledamöter: Michaël Koch, Håkan Torngren och Bo Rönngren (f.d. ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.