AD 2007 nr 58

Målet gällde kollektivavtalsbrott. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Parter:

Svenska Byggnadsarbetareförbundet; Balkong Bygg Montage i Göteborg Aktiebolag

Nr 58

Svenska Byggnadsarbetareförbundet

mot

Balkong Bygg Montage i Göteborg Aktiebolag i Göteborg.

Målet gällde kollektivavtalsbrott. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2007-06-20, målnummer A-71-2007

Ledamot: Carina Gunnarsson

Sekreterare: Emma Cardell