AD 2007 nr 60

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Parter:

HifabGruppen Aktiebolag; A.N.

Nr 60

HifabGruppen Aktiebolag (publ) i Stockholm

mot

A.N. i Bromma.

Överklagade avgörandet: Stockholms tingsrätts, avd. 3, dom den 20 juni 2006 i mål nr T 7385-05

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Dom 2007-06-20, målnummer B-79-2006

Ledamöter: Carina Gunnarsson, Dag Ekman, Kurt Eriksson, Gunnar Göthberg, Anders Hagman, Sven-Olof Arbestål (f.d. förhandlingschefen i Facket för Service och Kommunikation (SEKO); tillfällig ersättare) och Margareta Zandén. Enhälligt.

Sekreterare: Emma Cardell