AD 2007 nr 61

Målet gällde skadestånd på grund av avskedande m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Parter:

Hotell och Restaurang Facket; Sveriges Hotell & Restaurangföretagare; Piccolo Mondo Handelsbolag

Nr 61

Hotell och Restaurang Facket

mot

Sveriges Hotell & Restaurangföretagare och Piccolo Mondo Handelsbolag i Malmö.

Målet gällde skadestånd på grund av avskedande m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Dom 2007-06-20, målnummer A-247-2005

Ledamot: Carina Gunnarsson

Sekreterare: Emma Cardell