AD 2007 nr 62

Målet gällde avskedande. Domen innebar i huvudsak att Arbetsdomstolen med upphävande av tingsrättens dom godtog avskedandet.

Parter:

Port Information Hosting Aktiebolag; T.E.

Nr 62

Port Information Hosting Aktiebolag i Jonsered

mot

T.E. i Lerum.

Överklagade avgörandet: Mölndals tingsrätts dom den 30 december 2005 i mål nr T 833-04

Målet gällde avskedande. Domen innebar i huvudsak att Arbetsdomstolen med upphävande av tingsrättens dom godtog avskedandet.

Dom 2007-06-20, målnummer B-17-2006

Ledamöter: Michaël Koch, Ulla Erlandsson, Inga Jerkeman, Agne Werneskog (f.d. direktören i Almega Tjänsteförbunden; tillfällig ersättare), Kent Johansson, Lilian Hindersson (f.d. förbundssekreteraren i Svenska Kommunalarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Margareta Zandén. Enhälligt.

Sekreterare: Inge-Marie Nilsson