AD 2007 nr 64

Målen gällde skadestånd på grund av avskedande. Domen innebar att Arbetsdomstolen fastställt tingsrättens domslut såvitt avser den enes talan och ändrat tingsrättens domslut såvitt avser den andres talan.

Parter:

K.V.; M.V.; Tallink Silja Aktiebolag

Nr 64

K.V. i Ekenäs, Finland och M.V. i Kaaosta, Finland

mot

Tallink Silja Aktiebolag i Stockholm.

Överklagade avgörandet: Stockholms tingsrätts, avd. 30, dom den 14 september 2006 i målen T 5899-04 och T 5900-04

Målen gällde skadestånd på grund av avskedande. Domen innebar att Arbetsdomstolen fastställt tingsrättens domslut såvitt avser den enes talan och ändrat tingsrättens domslut såvitt avser den andres talan.

Dom 2007-07-04, målnummer B-94-2006 och B-95-2006

Ledamöter: Cathrine Lilja Hansson, Lars Dirke, Kurt Eriksson, Claes Frankhammar, Agnes Günther, Inger Öhrn Karlsson (f.d. ombudsmannen i Industrifacket; tillfällig ersättare) och Henry Sjöström. Enhälligt.

Sekreterare: Jenny Welander