AD 2007 nr 68

Målet gällde fastställelsetalan avseende rätt till pension. Domen innebar att tingsrättens domslut fastställdes.

Parter:

Åhus Hamn & Stuveri Aktiebolag; S.L.

Nr 68

Åhus Hamn & Stuveri Aktiebolag i Åhus

mot

S.L. i Åhus.

Överklagade avgörandet: Kristianstads tingsrätts dom den 5 maj 2006 i mål nr T 1146-05

Målet gällde fastställelsetalan avseende rätt till pension. Domen innebar att tingsrättens domslut fastställdes.

Dom 2007-08-22, målnummer B-65-2006

Ledamöter: Michaël Koch, Hans Blyme, Mårten Holmström, Björn Müntzing, Claes Frankhammar, Ing-Marie Nilsson och Lars E. Rabenius. Enhälligt.

Sekreterare: Stefan Lundstig