AD 2007 nr 69

Målet gällde lönefordran. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Parter:

L.H.; Göteborgs universitet

Nr 69

L.H. i Mölnlycke

mot

Göteborgs universitet.

Överklagade avgörandet: Göteborgs tingsrätts, avd. 1, dom den 21 september 2006 i mål T 12058-04

Målet gällde lönefordran. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Dom 2007-08-22, målnummer B-97-2006

Ledamöter: Michaël Koch, Anders Hagman och Lars E. Rabenius. Enhälligt.