AD 2007 nr 71

Målet gällde skadestånd på grund av kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Parter:

Svenska Byggnadsarbetareförbundet; KPB Bygg & Personal Aktiebolag

Nr 71

Svenska Byggnadsarbetareförbundet

mot

KPB Bygg & Personal Aktiebolag i Karlskoga.

Målet gällde skadestånd på grund av kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2007-08-29, målnummer A-87-2007

Ledamot: Carina Gunnarsson

Sekreterare: Emma Cardell