AD 2007 nr 73

Målet gällde fullgörelse av förpliktelse i anställningsförhållande m.m. Domen innebar tingsrättens domslut fastställdes.

Parter:

B.T.; Superfos Sweden Aktiebolag; B.N.

Nr 73

B.T. i Halmstad

mot

Superfos Sweden Aktiebolag i Halmstad

samt

Superfos Sweden Aktiebolag i Halmstad

mot

B.T. i Halmstad

och

B.N. i Halmstad

mot

Superfos Sweden Aktiebolag i Halmstad

samt

Superfos Sweden Aktiebolag i Halmstad

mot

B.N. i Halmstad

Överklagade avgörandet: Halmstads tingsrätts dom den 9 december 2005 i mål nr T 2164-01

Målet gällde fullgörelse av förpliktelse i anställningsförhållande m.m. Domen innebar tingsrättens domslut fastställdes.

Dom 2007-09-12, målnummer B-7-2006 och B-8-2006

Ledamöter: Michaël Koch, Carina Gunnarsson och Emma Cardell. Enhälligt.

Sekreterare: Emma Cardell