AD 2007 nr 74

Målet gällde skadestånd för brott mot förhandlingsskyldigheten. Domen innebar att kärandens talan i huvudsak bifölls.

Parter:

Uppsala Lokala Samorganisation av SAC; Annahus-Tunastugan Aktiebolag

Nr 74

Uppsala Lokala Samorganisation av SAC i Uppsala

mot

Annahus-Tunastugan Aktiebolag i Alunda.

Målet gällde skadestånd för brott mot förhandlingsskyldigheten. Domen innebar att kärandens talan i huvudsak bifölls.

Dom 2007-09-26, målnummer A-48-2007

Ledamöter: Inga Åkerlund, Lars Josefsson (direktören i Grafiska Företagens Förbund; tillfällig ersättare) och Stina Nilsen (f.d. ombudsmannen i Industrifacket Metall; tillfällig ersättare). Enhälligt.

Sekreterare: Maria Vereide Dahlberg