AD 2007 nr 75

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Parter:

Tjänstemannaförbundet HTF; Föreningen Fattiga Riddare

Nr 75

Tjänstemannaförbundet HTF

mot

Föreningen Fattiga Riddare i Gävle.

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2007-09-26, målnummer A-68-2007

Ledamot: Inga Åkerlund

Sekreterare: Helena Jonsson