AD 2007 nr 76

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att tingsrättens deldom fastställdes och tingsrättens beslut delvis ändrades.

Parter:

Lågpris Kiosken i Storlien Aktiebolag; C.S.

Nr 76

Lågpris Kiosken i Storlien Aktiebolag i Storlien

mot

C.S. i Johanneshov.

Överklagade avgörandet: Östersunds tingsrätts beslut och deldom den 30 maj 2006 i mål nr T 2132-05

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att tingsrättens deldom fastställdes och tingsrättens beslut delvis ändrades.

Dom 2007-09-26, målnummer B-70-2006

Ledamöter: Carina Gunnarsson, Cathrine Lilja Hansson och Lars Johan Eklund. Enhälligt.

Sekreterare: Jenny Welander