AD 2007 nr 79

Målet gällde lönefordran. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Parter:

I.P; E.K.

Nr 79

I.P. i Kalmar

mot

E.K. i Kalmar.

Överklagade avgörandet: Kalmar tingsrätts dom den 13 december 2006 i mål T 2897-05

Målet gällde lönefordran. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Dom 2007-10-24, målnummer B-2-2007

Ledamöter: Cathrine Lilja Hansson, Per Sundberg, Christer Måhl, Ari Kirvesniemi (förbundsdirektören i Vårdföretagarna; tillfällig ersättare), Rigmor von Sweigbergk, Jörgen Andersson (f.d. enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Margareta Zandén. Enhälligt.

Sekreterare: Inge Karlström