AD 2007 nr 82

Målet gällde preskription av talan om ogiltigförklaring av avskedande m.m. Domen innebar att tingsrättens avgörande fastställdes.

Parter:

S.G.; Staten genom Rikspolisstyrelsen

Nr 82

S.G. i Skellefteå

mot

Staten genom Rikspolisstyrelsen.

Överklagade avgörandet: Skellefteå tingsrätts slutliga beslut den 13 oktober 2006 i mål nr T 153-06

Målet gällde preskription av talan om ogiltigförklaring av avskedande m.m. Domen innebar att tingsrättens avgörande fastställdes.

Dom 2007-10-31, målnummer B-107-2006

Ledamöter: Carina Gunnarsson, Ulf Perbeck och Lars-Erik Klason. Enhälligt.

Sekreterare: Stefan Lundstig